Uddannelseslæger

Uddannelseslæger


                                         


MP lilleLæge Mette Platz

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

Tidligere arbejdet på kirurgisk afdeling i Åbenrå og Hillerød, på akutafdelingen i Køge, medicinsk afdeling i Kolding, i lægepraksis i Sønderborg og Albertslund og på sygehus i Grønland


Læge Theis Trabjerg

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin.

 

 Lwomdoc_strokeæge Lisbet Gonge Due

Født 1990

Uddannelseslæge i klinikken fra 01.09.2020 – 28.02.2021

 

 


 

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital inden han/ hun kommer ud i en klinik. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken