Uddannelseslæger

Uddannelseslæger


CSR lilleLæge Cathrine Skovmand Rasmussen

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken fra 01.03.2018 – 28.02.2019
Læge siden 2010

Bliver speciallæge i almen medicin 28.02.2019

Tidligere arbejdet på medicinsk afdeling, psykiatrisk afdeling, akutmodtagelsen, hjerteafdelingen, gynækologisk/ obstetrisk afdeling og børneafdelingen i Kolding og Vejle samt 2½ år i almen praksis.


HBN170x240

Læge Heidi Byskov Nielsen

Født 1974

Uddannelseslæge i klinikken fra 01.08.2018 – 28.02.2019
Læge siden 2009

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

Tidligere arbejdet på øjenafdelingen, skadestuen, gynækologisk, organkirurgisk og medicinsk afdeling og kræftafdelingen i Vejle, Odense, Slagelse og Herning samt arbejdet et år i almen praksis.MP lilleLæge Mette Platz

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

Tidligere arbejdet på kirurgisk afdeling i Åbenrå og Hillerød, på akutafdelingen i Køge, medicinsk afdeling i Kolding, i lægepraksis i Sønderborg og Albertslund og på sygehus i Grønland


Læge Theis Trabjerg

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin.

 

 


BR lilleLæge Bjørn Rasmussen

Født 1978

Uddannelseslæge i klinikken en dag hver måned og fra 01.03.2020 – 31.08.2020 fast hver dag.
Læge siden 2013
På vej til at blive speciallæge i almen medicin.
Tidligere arbejdet på medicinsk afdeling i Kolding og Vejle, Fælles Akutmodtagelse i Kolding samt i almen praksis i Kolding og Lunderskov.
Militærlæge – Siriuspatruljen

  


 

 

 

 

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital inden han/ hun kommer ud i en klinik. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken