Uddannelseslæger

Uddannelseslæger


                                         


MP lilleLæge Mette Platz

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

Tidligere arbejdet på kirurgisk afdeling i Åbenrå og Hillerød, på akutafdelingen i Køge, medicinsk afdeling i Kolding, i lægepraksis i Sønderborg og Albertslund og på sygehus i Grønland


Læge Theis Trabjerg

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

 

 


mandoc_strokeLæge Dlama Nggida Rasmussen

Født 1984

Uddannelseslæge i klinikken fra 01.03.2021 – 28.02.2021
Læge siden 2012

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

 


womdoc_stroke

Læge Christina Inger Junker 

Født 1988

Uddannelseslæge i klinikken fra 01.03.2021 – 31.08.2021
Læge siden 2020

 

 


 

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital inden han/ hun kommer ud i en klinik. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken