Uddannelseslæger

Uddannelseslæger


                                         


 


Læge Theis Trabjerg

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital inden han/ hun kommer ud i en klinik. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken