Uddannelseslæger

Uddannelseslæger


                                         


MP lilleLæge Mette Platz

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin

Tidligere arbejdet på kirurgisk afdeling i Åbenrå og Hillerød, på akutafdelingen i Køge, medicinsk afdeling i Kolding, i lægepraksis i Sønderborg og Albertslund og på sygehus i Grønland


Læge Theis Trabjerg

Født 1983

Uddannelseslæge i klinikken en dag om måneden
Læge siden 2011

På vej til at blive speciallæge i almen medicin.

 

 


BR lilleLæge Bjørn Rasmussen

Født 1978

Uddannelseslæge i klinikken en dag hver måned og fra 01.03.2020 – 31.08.2020 fast hver dag.
Læge siden 2013
På vej til at blive speciallæge i almen medicin.
Tidligere arbejdet på medicinsk afdeling i Kolding og Vejle, Fælles Akutmodtagelse i Kolding samt i almen praksis i Kolding og Lunderskov.
Militærlæge – Siriuspatruljen

 


 

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital inden han/ hun kommer ud i en klinik. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken